Laboratorium


Doskonalenie jakości wyrobu finalnego
poprzez stały rozwój zaplecza badawczo-laboratoryjnego.


W celu zapewnienia wysokiej jakości naszych wyrobów rozwijamy i doposażamy zakładowe laboratorium, także w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013.Nowe wyposażenie laboratorium:

1. Plastomer do pomiaru wskaŸników MFR, MVR i gęstości
2. Młot udarowy do niemetali test Charpy
3. Lambdomierz - współczynnik przewodnictwa cieplnego i opór cieplny
4. Stanowisko do badania cech wytrzymałościowych tworzyw sztucznych
5. Inne wyposażenie

Rozwój zakładowego Laboratorium jest częścią projektu inwestycyjnego realizowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO na lata 2007-2013

 

 

Firma Chemiczna "ANTOS" - realizuje projekty przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach programów SPO WKP i RPOWL. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o Programach Operacyjnych
 

Aby dowiedzieć się więcej o wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu SPO WKP i RPOWL zajrzyj na strony:

1. www.parp.gov.pl - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

1. www.lawp.lubelskie.pl - Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości

2. www.konkurencyjnosc.gov.pl