Projekty dofinansowane z UE.

Rozwijamy się i realizujemy projekty dofinansowane przez Unię Europejską.

Projekty obecnie realizowane

Badania i receptura innowacyjnego surowca EPPG

RP

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 1.1 “Projekty B+R przedsiębiorstw”,
Poddziałanie 1.1.1 “Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”
Krótki opis projektu: Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojach w zakresie opracowania receptury i metody produkcji spienionego termoplastycznego poilmeru o właściwościach antygrzybicznych. 

0 PLN
Wartość projektu
0 PLN
Dofinansowanie z UE

Budowa instalacji spienialnego polipropylenu o dużej gęstości EPPH

RP

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 3.2 “Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”,
Poddziałanie 3.2.1 “Badania na rynek”
Krótki opis projektu: Celem projektu jest komercjalizacja wyników prac B+R i uruchomienie produkcji w skali przemysłowej dla receptury surowca o dużej gęstości nasypowej. 

0 PLN
Wartość projektu
0 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych
0 PLN
Dofinansowanie z UE
RP

Przygotowanie do wdrożenia modelu biznesowego internacjonalizacji Firmy Chemicznej ANTOS

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020
Działanie 1.2. “Internacjonalizacja MŚP”
Krótki opis projektu: Głównym celem, jaki zamierza osiągnąć Firma Chemiczna ANTOS jest uzyskanie gotowości wejścia na 3 nowe rynki zagraniczne z innowacyjnymi produktami (Niemcy, Czechy, Słowacja) gęstości nasypowej. 

RP
0 PLN
Wartość projektu
0 PLN
Dofinansowanie z UE

Przeprowadzenie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojach w zakresie opracowania receptury i metody produkcji spienionego termoplastycznego hybrydowego polimeru EPSE

RP

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 1.1 “Projekty B+R przedsiębiorstw”,
Poddziałanie 1.1.1 “Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”
Krótki opis projektu: Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojach w zakresie opracowania receptury i metody produkcji spienionego termoplastycznego hybrydowego polimer uruchomienie produkcji w skali przemysłowej dla receptury surowca o dużej gęstości nasypowej. 1.1

0 PLN
Wartość projektu
0 PLN
Dofinansowanie z UE

Projekty zrealizowane

Badania, proces i receptura innowacyjnego surowca EPPX dla zastosowań w przemyśle spienialnych tworzyw sztucznych

RP

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 1.1 “Projekty B+R przedsiębiorstw”,
Poddziałanie 1.1.1 “Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”
Krótki opis projektu: W ramach prac B+R przewidzianych do wykonania w projekcie, Wnioskodawca planuje pozyskać kompleksową wiedzę o możliwości wytwarzania spienialnego polipropylenu. termoplastycznego hybrydowego polimer uruchomienie produkcji w skali przemysłowej dla receptury surowca o dużej gęstości nasypowej.

0 PLN
Wartość projektu
0 PLN
Dofinansowanie z UE

Badania i receptura spienialnego polipropylenu EPPA dla zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym

RP

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 1.1 “Projekty B+R przedsiębiorstw”,
Poddziałanie 1.1.1 “Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”
Krótki opis projektu: W ramach prac B+R przewidzianych do wykonania w projekcie, Wnioskodawca planuje pozyskać kompleksową wiedzę o możliwości wytwarzania spienialnego polipropylenu. termoplastycznego hybrydowego polimer uruchomienie produkcji w skali przemysłowej dla receptury surowca o dużej gęstości nasypowej.

0 PLN
Wartość projektu
0 PLN
Dofinansowanie z UE

Badania i receptura innowacyjnego surowca EPPG

RP

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 1.1 “Projekty B+R przedsiębiorstw”,
Poddziałanie 1.1.1 “Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”
Krótki opis projektu: W ramach prac badawczo-rozwojowych przewidzianych do wykonania w projekcie, Wnioskodawca planuje pozyskać kompleksową wiedzę o potencjalnych surowcach składowych, ich własnościach i możliwościach stosowania, tak by móc na jej podstawie opracować najlepszą jakościowo i najbardziej optymalną do produkcji recepturę surowca EPPG do zastosowań w branży m.in. kształtek i opakowań o charakterystyce antygrzybicznej

0 PLN
Wartość projektu
0 PLN
Dofinansowanie z UE
The Chemical Company “Antos”

Budowa nowoczesnej instalacji produkcji mikrogranulatu spienialnego EPP z kompozycji modyfikowanego polipropylenu oryginalnego z dodatkiem polipropylenu z recyklingu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013
Działanie 1.3. “Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw”,

0 PLN
Wartość projektu
0 PLN
Dofinansowanie z UE
The Chemical Company “Antos”

Budowa nowoczesnej instalacji produkcji innowacyjnego izolatora EPNL o niskim współczynniku Lambda przy zastosowaniu metody recyklingu surowców odpadowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013
Działanie 1.3. “Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw”,

0 PLN
Wartość projektu
0 PLN
Dofinansowanie z UE
The Chemical Company “Antos”

Opracowanie technologii wytwarzania granulatu innowacyjnego izolatora EPNL o niskim współczynniku Lambda oraz otwarcie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Tworzyw Sztucznych wyposażonego w laboratorium.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013
Działanie 1.6. “Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach”,

0 PLN
Wartość projektu
0 PLN
Dofinansowanie z UE

Dołącz do grona naszych klientów