EPPK 30 - 40 g/l.

 Polipropylen spieniony (EPP) – kopolimer z własnością antybakteryjną przeznaczony do przetwarzania metodą wtrysku 

Nazwa handlowa:  EPPK/30 – EPPK/40
Gęstość nasypowa:  w zakresie 30-40 g/dcm3 ± 10%
Struktura materiału: granulat
Typ wyrobu: Tworzywo termoplastyczne

Surowiec EPPK/30 – EPPK/40 oferowany jest w formie spienionego mikrogranulatu polipropylenu zawierającego środek spieniający i środek antybakteryjny. Właściwości fizyko-chemiczne, ilość poroforu, dodatkowe funkcjonalności oraz barwa mogą być dostosowywane na życzenie klienta. 

Zastosowanie:

Stosowany głównie do produkcji elementów, wyprasek i opakowań o podwyższonej odporności mechanicznej wymagających rozwiązań przeciwbakteryjnych.

horizontal-bar

Cechy podstawowe:

Antos-Elastyczność
Wysoka elastyczność
Antos-Energia-Mechaniczna

Wysoka zdolność tłumienia energii mechanicznej

The Chemical Company “Antos”

Szeroki zakres wagowy surowca umożliwiający szeroki wachlarz zastosowań

The Chemical Company “Antos”
Zwiększona odporność mechaniczna względem innych surowców
The Chemical Company “Antos”
Własność antybakteryjna na bazie srebra (do 60% redukcji)