Antybakteryjny spienialny polipropylen EPPK

Polipropylen spieniony (EPP) – kopolimer z własnością antybakteryjną przeznaczony do przetwarzania metodą wtrysku

Rodzaje surowca w ofercie: