EPPC biały 30 - 40 g/l.

Polipropylen spieniony (EPP) – kopolimer niebarwiony przeznaczony do przetwarzania metodą wtrysku

Nazwa handlowa:  EPPC/30 – EPPC/40
Gęstość nasypowa: w zakresie 30-40 g/dcm3 ± 10%
Struktura materiału: granulat niebarwiony – naturalny biały
Typ wyrobu: Tworzywo termoplastyczne

Surowiec EPPX/35 – EPPX50 oferowany jest w formie spienionego mikrogranulatu polipropylenu zawierającego środek spieniający o naturalnym białym kolorze. Właściwości fizyko-chemiczne, ilość poroforu, dodatkowe funkcjonalności mogą być dostosowywane na życzenie klienta. 

Zastosowanie:
Stosowany głównie do produkcji białych elementów, wyprasek i opakowań o podwyższonej odporności mechanicznej lub znaczenia kolorem innych własności.

horizontal-bar

Cechy podstawowe:

Antos-Elastyczność
Wysoka elastyczność
Antos-Energia-Mechaniczna

Wysoka zdolność tłumienia energii mechanicznej

The Chemical Company “Antos”

Szeroki zakres wagowy surowca umożliwiający szeroki wachlarz zastosowań

The Chemical Company “Antos”
Biały naturalny kolor
The Chemical Company “Antos”
Zwiększona odporność mechaniczna względem innych surowców