O firmie

Firma Chemiczna “ANTOS ” jest znanym i godnym zaufania producentem EPS i EPP w Polsce
1988
Rozpoczęcie działalności - produkcja styropianu
1991
Start produkcji spienialnego polistyrenu EPS
2005
Instalacja recyklingu spienionych polimerów
2008
Otwarcie działu B+R tworzyw sztucznych wyposażonego w laboratorium
2009
Opracowanie technologii wytwarzania izolatora EPNL o niskim współczynniku Lambda
2011
Rozpoczęcie produkcji izolatora EPNL o niskim współczynniku Lambda
2013
Budowa instalacji produkcji spienialnego EPP z kompozycji modyfikowanego polipropylenu z dodatkiem PP z recyklingu
2014
Opracowanie procesu extruzji z udziałem dodatków do 60%
2015
Opracowanie technologii recyklingu spienionych polimerów - do 30% recyklatu PS i PP dla EPS i EPP
2017
Opracowanie procesu i produkcji dyspersji styrenowo-akrylowych
2018
Opracowanie i produkcja spienialnego polipropylenu EPPA dla zastosowań w motoryzacji
2019
Opracowanie spienialnego polipropylenu EPPX i odmian barwionych
2020
Opracowanie spienialnego polipropylenu EPPH dużej gęstości - powyżej 100g/l.
2021
Opracowanie surowca EPPR z 25% zawartością recyklatu EPP

Tradycja, rozwój, ekologia

Firma chemiczna “Antos” jest rodzinną firmą, która działa pod własnym nazwiskiem od ponad 30 lat i produkuje spienialne polimery w formach podstawowych. Oferowane produkty zostały opracowane w oparciu o własną wiedzę i projekty badawczo-rozwojowe. Firma opracowała koncepcje nowych wyrobów, własne receptury oraz własne metody produkcji spienialnych polimerów. Dwie fabryki EPP i EPS zostały wyposażone w 7 linii produkcyjnych różnych typów polimerów.

Przez ponad 2 dekady firma była jednym z dwóch krajowych producentów spienialnego polistyrenu EPS. Produkcja była wykonywana metodą polimeryzacji styrenu monomeru, a wyrób był dostarczany do prawie wszystkich krajowych producentów styropianu oraz zagranicznych kontrahentów.

W 2012 roku rozpoczęliśmy proces opracowania własnej metody produkcji spienialnego polipropylenu EPP i od 2013 roku rozpoczęliśmy sprzedaż spienialnego polipropylenu EPP jako pierwszy i jedyny krajowy producent EPP. Od roku 2013 rozpoczęliśmy sprzedaż wyrobu EPP do odbiorców z branży motoryzacyjnej. W celu zapewnienia wysokiej jakości produkowany przez nas granulat EPP wykonywany jest metodą autoklawową. Kolejne lata działalności to nieprzerwane prace badawczo-rozwojowe, które zaowocowały wdrożeniem nowych receptur surowcowych i nowych typów EPP np. EPPA, EPPX i EPPH o dużej gęstości nasypowej 60 – 160 g/l. Mając na uwadze dbałość o środowisko naturalne opracowaliśmy recepturę surowca EPPR zawierającego 25% EPP pochodzącego z recyklingu.

W roku 2018 wdrożyliśmy system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001:2015 w zakresie procesów produkcyjnych EPP i działalnośći B+R.

horizontal-bar

Zarząd:

Tadeusz Antos

Vice Dyrektor

Marcin Antos

Badania i rozwój