EPPB duży granulat
20 - 40 g/l.

Polipropylen spieniony (EPP) – kopolimer niskiej gęstości o bardzo dużej granulacji przeznaczony do przetwarzania metodą wtrysku

Nazwa handlowa:  EPPB/20 – EPPB/40
Gęstość nasypowa:  w zakresie 20-40 g/dcm3 ± 15%
Struktura materiału: duży granulat o wymiarach 15-25 mm
Typ wyrobu: Tworzywo termoplastyczne

Surowiec EPPB/20 – EPPB/40 oferowany jest w formie lekkiego i bardzo dużego spienionego mikrogranulatu polipropylenu zawierającego środek spieniający. Właściwości fizyko-chemiczne, ilość poroforu, dodatkowe funkcjonalności oraz barwa mogą być dostosowywane na życzenie klienta.

Zastosowanie:
Niestandardowe np. do lekkich wypełnień o podwyższonej odporności mechanicznej i niższej wadze wyrobu.

horizontal-bar

Cechy podstawowe:

Antos-Elastyczność
Wysoka elastyczność
The Chemical Company “Antos”

Niska gęstość nasypowa

Antos-Energia-Mechaniczna

Wysoka zdolność tłumienia energii mechanicznej

The Chemical Company “Antos”
Duży rozmiar granulatu w zakresie 15-25 mm
The Chemical Company “Antos”

Szeroki zakres wagowy surowca umożliwiający szeroki wachlarz zastosowań

The Chemical Company “Antos”
Zwiększona odporność mechaniczna względem innych surowców