Badania i Rozwój.

wierzymy, że jesteśmy w stanie zmienić świat.

Firma Chemiczna Antos posiada w swojej strukturze organizacyjnej wyodrębniony dział badawczo-rozwojowy, który ma za zadanie opracowywanie
i wprowadzanie innowacyjnych technologii w ramach prowadzonej działalności.

Działalność badawczo rozwojowa realizowana jest w oparciu o własne laboratorium oraz zatrudniony personel. Opracowując nowe rozwiązania współpracujemy z uznanymi Instytutami Badawczymi, Instytucjami Otocznia Biznesu oraz innymi przedsiębiorstwami.

Dział realizuje zarówno badania przemysłowe, których celem jest zdobycie nowej wiedzy mającej konkretne zastosowanie praktyczne, jak i prace rozwojowe, których zadaniem jest zastosowanie istniejącej już wiedzy do opracowania nowych lub istotnych ulepszeń istniejących produktów oraz procesów.

The Chemical Company “Antos”
4J7A3274odibte

Głównym zadaniem naszego działu badawczego jest opracowywanie innowacji procesowych oraz produktowych znajdujących się w ofercie przedsiębiorstwa.

Dzięki temu nasze przedsiębiorstwo cechuje się wysokim poziomem innowacyjności oraz wysokim poziomem konkurencyjności.

Nasze firma realizując swoją misję i zadania, uczestniczy w wielu długofalowych projektach, które w dużej mierze finansowane są ze środków Unii Europejskiej.  

 

Projekty obecnie realizowane

Opracowanie surowca o zwiększonej wielkości w stosunku do tradycyjnej wielkości granulatu EPP

Krótki opis projektu: Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojach w zakresie opracowania receptury i metody produkcji spienionego polipropylenu o wielkości granulki o wielkości ok 1 cm. 

Badania i receptura innowacyjnego surowca EPP o o zawartości 25% surowca z recyklingu


Krótki opis projektu: Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojach w zakresie opracowania receptury i metody produkcji spienionego termoplastycznego polimeru o zawartości surowca z recyklingu na poziomie min. 25%

Badania i receptura innowacyjnego surowca EPP o właściwościach antybakteryjnych w masie produktu


Krótki opis projektu: Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojach w zakresie opracowania receptury i metody produkcji spienionego termoplastycznego poilmeru o właściwościach antygrzybicznych. 

Dołącz do grona naszych klientów