Opracowywanie koncepcji wyrobów i procesów technologicznych

Własne zaplecze badawcze i Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy
Firma Chemiczna ANTOS to producent, ale także innowator w obszarze spienialnych tworzyw sztucznych. Nasze ponad 20 letnie doświadczenie przy opracowywaniu i wdrażaniu do produkcji innowacyjnych surowców, stanowiło fundament utworzonego w 2012 roku Zakładowego Ośrodka B+R i laboratorium. W ramach działalności własnego ośrodka rozwojowego, opracowaliśmy metody wytwórcze na własne potrzeby, dla klientów zewnętrznych oraz uczestniczyliśmy jako praktyk-wdrożeniowiec w partnerskich projektach. Realne, praktycznie wyposażone i stale doposażane własne laboratorium ukierunkowane na badanie i testowanie spienialnych tworzyw sztucznych, stanowi wartość strategiczną i pozwala kreować miedzy krajowy oraz europejski rynek spienialnego polipropylenu EPP.

Specjalistyczne wyposażenie ośrodka B+R wraz z laboratorium, ukierunkowanego na rozwój spienialnego polipropylenu EPP, w połączeniu z dostępem do własnego przemysłowego sprzętu produkcyjnego w skali dziesiątek ton surowca na dzienny cykl produkcyjny, pozwala opracowywać realne rozwiązania surowcowe i technologiczne. 

The Chemical Company “Antos”

Centrum Innowacji Chemicznych "CHEMINN"

Koordynator powiązania: Fundacja Akcelerator Innowacji
Celem Centrum Innowacji Chemicznych “CHEMINN” jest m.in. integrowanie współpracy badawczej, wspólne rozwijanie zagadnień surowcowych, przetwórczych i technologicznych w zakresie tworzyw sztucznych. Zapraszamy do współpracy w ramach powiązania “CHEMINN” – Zapraszamy nowych uczestników. Bieżące informacje o działalności Centrum Innowacji Chemicznych “CHEMINN” można uzyskać kontaktując się z Fundacja Akcelerator Innowacji lub nami.

Uczestnicy powiązania:

Nasze usługi:

Na życzenie Klienta wykonujemy granulacje i mikrogranulację tworzyw sztucznych. Proces wytłaczania przeprowadzamy na wytłaczarce współbieżnej dwuślimakowej, a mikrogranulacje na peletyzerze typu underwater. Oferujemy możliwość barwienia w masie tworzyw sztucznych oraz dostosowywanie parametrów surowca do indywidualnych potrzeb klienta.

W celu uzyskania dalszych szczegółowych informacji, o ofercie mikrogranulacji prosimy o kontakt lub przesłanie zapytanie ofertowego.

Firma Chemiczna ANTOS to producent, ale także innowator w obszarze spienialnych tworzyw sztucznych.
Nasze ponad 20 letnie doświadczenie przy opracowywaniu i wdrażaniu do produkcji innowacyjnych surowców, stanowiło fundament utworzonego w 2012 roku Zakładowego Ośrodka B+R i laboratorium. W ramach działalności własnego ośrodka rozwojowego, opracowaliśmy metody wytwórcze na własne potrzeby, dla klientów zewnętrznych oraz uczestniczyliśmy jako praktyk-wdrożeniowiec w partnerskich projektach. 

Oferujemy usługi opracowania koncepcji nowych wyrobów ale także pomiaru własności wynikowych granulatów luzem oraz wytworzonych z nich spienionych elementów. Określamy własności takie jak wskaźniki płynięcia polimeru, własności udarności, współczynnik przewodnictwa i oporu cieplnego. Opracowujemy również procesy spienialnych polimerów, polimeryzacji i expandowania tworzym sztucznych

Dołącz do grona naszych klientów