Usługi laboratoryjne i pomiarowe

Doskonalenie jakości wyrobu finalnego poprzez stały rozwój zaplecza badawczo-laboratoryjnego.
Oferujemy usługi opracowania koncepcji nowych wyrobów ale także pomiaru własności wynikowych granulatów luzem oraz wytworzonych z nich spienionych elementów. Określamy własności:

1. Wskaźnik płynięcia polimeru – Plastomer do pomiaru wskaźników MFR, MVR i gęstości
2. Własności udarności – Młot udarowy do niemetali test Charpy
3. Współczynnik przewodnictwa cieplnego i opór cieplny spienionych polimerów – Lambdomierz
4. Stanowisko do badania cech wytrzymałościowych tworzyw sztucznych
5. Opracowywanie i opomiarowanie procesów produkcji spienialnych polimerów – procesy polimeryzacji i expandowania tworzyw sztucznych – Wysokociśnieniowe reaktory laboratoryjne

Rozwój zakładowego Laboratorium jest częścią projektu inwestycyjnego realizowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO na lata 2007-2013

Dołącz do grona naszych klientów