Zrównoważony rozwój.

myślimy o naszej wspólnej przyszłości.

Dbałość o środowisko naturalne wykracza dziś poza segregację odpadów. Na rzecz zrównoważonego rozwoju podjęliśmy świadome i kompleksowe działania. Rozumiemy, że to, czego nie widać gołym okiem, jest równie cenne.

Świadomie wykorzystujemy w procesie produkcyjnym surowce, które pozwolą na ponowne przetworzenie przetworzenie naszych materiałów. Proces produkcyjny czynimy maksymalnie przyjaznym środowisku – dbamy o niskie zużycie energii podczas wytwarzania surowców, a także o ograniczenie zanieczyszczeń, które generuje transport. Wykorzystujemy w naszych produktach surowce pochodzące z recyclingu.

Odpowiedzialny rozwój, lokalność i eco-thinking – te hasła świetnie oddają ducha działalności firmy.

The Chemical Company “Antos”
4J7A3274odibte

Tworzywa spienione wytwarzamy zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego.  

Produkty wytworzone z tworzywa spienionego, które są już nie potrzebne mogą być poddane regranulacji, a następnie ponownie wykorzystane do produkcji wyrobów formowanych wtryskowo i wytłaczanych

Wykorzystanie materiału pochodzącego z recyklingu w produkcji tworzyw spienionych jest obecnie głównym celem działalności przedsiębiorstwa.  

 

Powietrze : Tworzywa spienione składają się nawet w 98% z powietrza, dzięki czemu efektywnie wykorzystuje zasoby naturalne.

Brak wykorzystania związków chemicznych niszczących warstwę ozonową: Gaz wykorzystywany do produkcji tworzyw spienionych nie zawiera organicznych związków chemicznych z grupy freonów (HCFC oraz CFC), dzięki czemu nie niszczy warstwy ozonowej.

Brak odpadów w procesie produkcyjnym:  Odpady powstające na etapie produkcji są ponownie przetwarzane i trafiają ponownie do procesu produkcyjnego. 

Recykling: Opracowane przez nas tworzywa spienione w 100% podlegają recyklingowi

The Chemical Company “Antos”