Chemia ma znaczenie…

 

Jesteśmy jednym z wiodących producentów polimerów spienionych i największym producentem polipropylenu spienionego (EPP) w Polsce. Spienione tworzywa oferują znacznie szerszy zakres zastosowania niż standardowe tworzywo sztuczne dzięki swoim unikatowym właściwościom. 

Dzięki wieloletnim pracom badawczym opracowaliśmy unikalną i inaowacyjną technologię produkcji, która pozwala na wytwarzania materiałów o spienionej strukturze komórkowej potrzebnego do produkcji solidnych i lekkich części termoplastycznych. 

Dostarczamy łatwy w obróbce wysokiej jakości materiał, oferując szybką dostawę po konkurencyjnych cenach.

 
 
Granulat
Mikrogranulat

Polecane produkty.

horizontal-bar

Usługi.

Na życzenie Klienta wykonujemy granulacje i mikrogranulację tworzyw sztucznych. Proces wytłaczania przeprowadzamy na wytłaczarce współbieżnej dwuślimakowej, a mikrogranulacje na peletyzerze typu underwater. Oferujemy możliwość barwienia w masie tworzyw sztucznych oraz dostosowywanie parametrów surowca dindywidualnych potrzeb klienta.W celu uzyskania dalszych szczegółowych informacji, o ofercie mikrogranulacji prosimy o kontakt lub przesłanie zapytanie ofertowego.

Firma Chemiczna ANTOS to producent, ale także innowator w obszarze spienialnych tworzyw sztucznych.Nasze ponad 20 letnie doświadczenie przy opracowywaniu i wdrażaniu do produkcji innowacyjnych surowców, stanowiło fundament utworzonego w 2012 roku Zakładowego Ośrodka B+R i laboratorium. W ramach działalności własnego ośrodka rozwojowego, opracowaliśmy metody wytwórcze na własne potrzeby, dla klientów zewnętrznych oraz uczestniczyliśmy jako praktyk-wdrożeniowiec w partnerskich projektach.

Oferujemy usługi opracowania koncepcji nowych wyrobów ale także pomiaru własności wynikowych granulatów luzem oraz wytworzonych z nich spienionych elementów. Określamy własności takie jak wskaźniki płynięcia polimeru, własności udarności, współczynnik przewodnictwa i oporu cieplnego. Opracowujemy również procesy spienialnych polimerów, polimeryzacji i expandowania tworzym sztucznych

horizontal-bar

Zastosowanie:

Branża transportowa
Branża budowlana
Branża motoryzacyjna

Wysoka absorpcja energii mechanicznej, wytrzymałość na uszkodzenia, giętkość i łatwe kształtowanie sprawiają, że nasz surowiec jest powszechnie stosowany w branży transportowej i transportowo-gastronomicznej. Pomagamy dbać o Twoją przesyłkę.

Branżę budowlaną tworząc nowoczesne materiały o wysokim stopniu izolacyjności termicznej oraz akustycznej. Nasz surowiec wykorzystywany jest w nowoczesnych instalacjach pomp ciepła i innych rozwiązaniach budownictwa pasywnego.

Branżę motoryzacyjną tworząc spieniony polipropylen odporny na uderzenia, wyjątkowo lekki, pomagający obniżyć koszty montażu i produkcji.

horizontal-bar

Badania i rozwój.

W Firmie Chemicznej ANTOS realizujemy projekty badawczo-rozwojowe ze środków własnych oraz współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Prace realizowane przez nasz dział badawczo – rozwojowy  skupiają się w okół innowacji produktowych i procesowych w zakresie technologii produkcji. Dzięki temu możemy wprowadzać do komercyjnej działalności unikalne rozwiązania i jeszcze lepiej odpowiadać na rosnące potrzeby naszych partnerów biznesowych.

Program operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 "Badania na rynek" "Budowa instalacji spienialnego polipropylenu o dużej gęstości EPPH"
dziedzina: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Wartość projektu: 3 845 100.00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 2 691 570.00 zł

Program operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Działania 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" "Badania i receptura innowacyjnego surowca EPPG"
dziedzina: badania, rozwój, innowacje
wartość projektu: 2 314 748.90 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 596 516.52 zł

Program operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020
Oś priorytetowa Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działanie 1.2 Internacjonalizacja MśP "Przygotowanie do wdrożenia modelu biznesowego internacjonalizacji Firmy Chemicznej ANTOS"
Cel projektu: Uzyskanie gotowości do działalności eksportowej oferowanych produktów
Całkowita wartość projektu: 481 028.40 zł
Wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 391 080.00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 332 416.00 zł

Program operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Działania 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" "Receptura i metody produkcji spienionego termoplastycznego hybrydowego polimeru EPSE"
dziedzina: badania, rozwój, innowacje wartość projektu: 2 965 115.66 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 2 002 112.97 zł

Dołącz do grona naszych klientów